Labākai uzņēmējdarbības videi mūsu novadā  

Par biedrību

Lielvārdes uzņēmēju biedrība dibināta 2015. gada 10. martā, un šobrīd tajā uzņemti vairāk nekā 30 biedri.

Ideja veidot biedrību uzņēmējiem radās pašvaldības organizētajās Novada uzņēmēju dienās. Pieņemt šādu lēmumu mudināja arī pozitīvā Ogres uzņēmēju biedrības pieredze.

Biedrībā aicināts iestāties un darboties jebkurš novada uzņēmējs – gan darba devējs, gan pašnodarbināta persona.

Māris Mālmeisters uzskata, ka uzņēmējiem novadā vienmēr bijis labs kontakts. Arī sadarbība ar pašvaldību veidojas veiksmīgi. Tādēļ biedrībai jau ir labs pamats veiksmīgam startam, kas ļaus efektīvāk atbalstīt gan uzņēmējus, gan biedrības, kā arī uzlabot uzņēmējdarbības vidi mūsu novadā.

Biedrības valdes priekšsēdētājs cer uz sadarbību ar pašvaldību nodokļu jautājumā, jauniešu nodarbinātībā, atbalstā jaunajiem uzņēmējiem.

Lielvārdes uzņēmēju biedrība ir kļuvusi par Latvijas Rūpniecības un tirdzniecības kameras biedru. Tas dod biedrībai iespēju iegūt aktuālu informāciju un jaunus kontaktus.


Biedrības mērķi

 • Pārstāvēt Lielvārdes uzņēmēju intereses un veidot dialogu ar valsts un pašvaldību iestādēm un starptautiskajām organizācijām, iesaistoties lēmumu pieņemšanā, kas sekmētu uzņēmēju un Lielvārdes un pagasta ekonomisko attīstību;
 • Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Lielvārdē, izglītojot novada potenciālos uzņēmējus un veicot citas uz uzņēmējdarbības attīstību vērstas darbības;
 • Izstrādāt un īstenot ar uzņēmējdarbības attīstību saistītus projektus;
 • Veicināt uzņēmēju savstarpējo sadarbību;
 • Veicināt informācijas, pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņu starp uzņēmējiem;
 • Sadarboties ar citām biedrībām, organizācijām un apvienībām ar mērķi sekmēt Biedrības atpazīstamību;
 • Uzlabot uzņēmējdarbības vidi un izglītot uzņēmējus;
 • Sniegt pašvaldībai skaidrojumus (viedokli), priekšlikumus uzņēmējdarbības vides attīstības jautājumos un aktīvi piedalīties Lielvārdes novada tālākās attīstības jautājumu lemšanā;
 • Pārstāvēt Lielvārdes uzņēmēju – darba devēju intereses un tiesības citās uzņēmēju biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās;
 • Veicināt Lielvārdes uzņēmēju un uzņēmējdarbības atpazīstamību Latvijas Republikā un citur pasaulē;
 • Veicināt Lielvārdes uzņēmēju piedāvāto produktu un pakalpojumu eksportu;
 • Rīkot dažāda veida pasākumus un aktivitātes, kas sniegtu informāciju par uzņēmējdarbību Lielvārdē un pagastā.


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.